Naposledy aktualizováno: 12.03.2020 14:46:14
logo

Místní knihovna Mutěnice

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z NULTÉHO ROČNÍKU ZŠ

V úterý 25. 2. dopoledne navštívily knihovnu děti s paní učitelkou Martinou Vybíralovou. 

Četli jsme spolu knížku o trpaslíku Františkovi a jeho putování po světě.

Děti se aktivně zapojily , odpovídaly na mé otázky a pomocí převleku jsme si na trpaslíka i zahráli.

Poté jsme si přečetli pohádku z knížky Pohádky skřítka Medovníčka o tom, jak Medovníček zachránil včeličku.  

Domluvili jsme si spolu měsíční návštěvy, zaměřené na posílení čtenářské gramotnosti u dětí. 

 

ČTENÁŘ ROKU 2019

V úterý 14. ledna 2020 si přišli vítězové celoroční soutěže o čtenáře roku 2019 pro své ceny.

Za účasti paní Švejcarové z Městské knihovny Hodonín si z rukou pana místostarosty převzali ceny, opět poukazy na nákup knih dle vlastního výběru.

Oceněným  čtenářům  bude prominuto  předplatné do knihovny na rok 2020.

 

Výherci :

 

dospělí    1.    Marie Holešinská          268 knih

              2.    Alena Skoumalová        190

              3.    Jarmila Kratochvílová    156 

 

děti         1.   Kačka Bohunová             169 

               2.   Karek Bohun                    30

               3.   Lucie Krištofíková             21

 

Výhercům blahopřeji!!!

 

 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA PANAMA A KOSTRIKA

 

Ve středu 6. 11. jsme se v prostorách bývalé Ponorky sešli s rodinou Márových .

Tentokrát nám Jirka a Alena přijeli povyprávět o své další dobrodružné cestě po střední Americe.

Besedy se zúčastnilo 42 lidí.

 

 

 

 

BESEDA S NAĎOU HORÁKOVOU

 

V neděli 26. 5. 2019 proběhl v kultiurnám domě slavnostní křest nové knížky místní spisovatelky Nadi Horákové TAJNOSTI SBOROVNY.

Kmotrou knihy se stala  paní Irena Rozsypalová , učitelka na Janáčkově akademii muzických umění.

Na této akci jsme  se sešli v hojném počtu a kapacita bývalé Ponorky tak tak stačila.

Paní Horáková povyprávěla o práci na své knize, prozradila nám, co nového chystá a přečetla z knihy trochu humorných perliček.

Křest byl spojen s prodejem a autogramiádou.

Foto  ve fotogalerii.

UKONČENÍ PROJEKTU PRO 1. TŘÍDY

Ve středu 21. května proběhla v ZŠ poslední schůzka s žáky,kteří se účastnili celostátního projektu na podporu čtenářské gramotnosti.

Na této akci byla přítomna paní spisovatelka Naďa Horáková, která dětem povyprávěla o své nové knize pro děti Příběhy skřítka Školouše.

Žáčci obdrželi odměnu za účast v projektu  a čtenářský průkaz.

Přítomno bylo 40 dětí a jedna paní učitelka.

Foto ve fotogalerii.

 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO PŘEDŠKOLÁKY

V úterý 21. 5. v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách ulice malá strana již tradiční  Malování za knihovnou.

Toto je určeno pro předškolní děti a zúčastnily se ho berušky a Kuřátka z naší mateřské školy.

Téma pro tento rok bylo TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY.

Šest vítězných obrázků měl za úkol vybrat pan František Dubina, náš obecní strážník...

 

Výherci :   Berušky  1. David Berga   

                               2. Saša Buchta 

                               3. Bartoňová Natálka

 

               Kuřátka  1. Holešinská Marie

                              2. Ištvánek David

                              3. Rozehnal Šimon

 

Výherci obdrželi balíčky školních potřeb a ostatní malý dárek za účast.

Äkce se zúčastnilo 33 dětí a 4 učitelky. 

 

 

 

 

DLOUHÁ CESTA

  V úterý 9. 4. navštívily knihovnu prvňáčci v rámci 2. schůzky k projektu UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.

 Přečetli jsme si spolu knížku DLOUHÁ CESTA  o putování trpaslíka Františka. Děti doplňovaly můj výklad podle obrázků a poté jsme si zahráli pomocí převleku na trpaslíky.

Akce se zúčastnilo 34 dětí a 2 paní učitelky.

 

 

ČTENÍ POHÁDKY PŘED SPANÍM DĚTEM Z MŠ

 V úterý 2. dubna jsem přijala pozvání Berušek a přijela za nimy do školky. Navázala jsem na naše čtení v knihovně o skřítku Medovníčkovi další pohádkou z této knížky.

Tentokrát pomáhal myšce najít nový domov i kamarády.

 

 

V úterý 5.3. NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ

V úterý 5. 3. a následující pondělí 11. 3.  navštívily knihovnu třídy Berušek a Motýlků  z naší školky.

Přečetli jsme si básničku o zajíci a jeho zmrzlině z mrkve. Děti dostaly otázky z čteného textu, na které správně odpověděly a dostaly malou odměnu. Poté domalovaly zmrzlinu do předtištěných kornoutů a u toho si poslechly pohádku o skřítkovi Medovníčkovi.

Předškoláci si zkusily zařazovat knížky dle písmen na jejich hřbetu.

Akcí se zúčastnilo 44 dětí a 4 paní učitelky.

 

 

PŘEDÁVÁNÍ CEN VÍTĚZŮM ČTENÁŘSKÉ SOUTĚŽE

V úterý 7. 1. 2019 od 16 hodin proběhlo v knihovně předávání cen vítězům soutěže o nějvětší počet přečtených knih.

 

VÝSLEDKY

dospělí

 1. Alena Skoumalová        126
 2.  Jarmila Kratochvílová   118
 3. Blažena Lekavá             105

děti

 1. Kačka Bohůnová              116
 2. Karel Bohůn                      44
 3. Michalka Pavková              42
 4.  
 5.  
 6. vítězům blahopřejeme !!
 7.  
 8. PROJEKT PRO 1. TŘÍDY

 

Tak jako loni, i tento rok jsem přihlásila žáky 1. tříd do celostátní soutěže na podporu čtenářské gramotnosti UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.

Tuto pořádá každoročně Sdružení knihovnických a informačních pracovníků.

Úkolem knihovníka je připravit pro děti několik akcí v knihovně .

Děti navštívily knihovnu ve čtvrtek 29. října.

Společně jsme si knihovnu prohlédli, prošli všechna její oddělení a vysvětlili důležitost čtení a systém půjčování.

Poté malí návštěvníci zařazovali knihy do polic dle barevného označení na hřbetech a tento úkol všichni zdárně splnili.

Přečetli jsem si spolu pohádku z knihy Popletené pohádky a potom vymalovali obrázek .

Za zdárné splnění všech úkolů v projektu obdrží děti knihu spisovatele

Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz KDE SE NOSÍ KRKY.

Tuto nelze nyní sehnat v běžné knihkupecké síti a je vydaná speciálně pro tento projekt.

Akce se zúčastnilo 36 dětí.

 

 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA

 

 

 

 Ve  středu 7. listopadu jsme se v kulturním domě sešli , abychom si poslechli povídání manželů Márových o jejich cestě po Americe a Kanadě.

Akci navštívilo 23 návštěvníků, shlédli jsme spoustu fotografií nádherné přírody, vodopádů a známých měst.

Poslechli jsme si historky o jejich srážce s bizonem, losem a mědvědem.

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 proběhla v prostorách ulice Malá strana za knihovnou soutěž pro budoucí prvňáčky.

Počasí nám konečně přálo a malí výtvarníci měli za úkol ztvárnit hrdinu své nejoblíbenější pohádky.

Pro výherce byly nachystány balíčky školních potřeb a každý účastník navíc obdržel psací pero Tornádo.

Tři nejlepší obrázky vybral obecní strážník pan Dubina.

Byl to velice těžký úkol, protože všechny výtvory byly moc hezké.

Nakonec zvítězili

 

1. Jonáš Mlýnek s obrázkem Rumcajse a Manky

2. Magda Lipi se svojí Karkulkou

3. Janička Trávníčková a její víla Amálka

 

 

 

 UKONČENÍ PROJEKTU PRO 1. TŘÍDY

 

V úterý 29. 5. proběhlo předávání cen vítězům soutěže UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA.

Dětí obdržely čtenářský průkaz a knížku Bráchova bota, vydanou speciálně pro tento projekt.

Akce byla spojena s povídáním paní spisovatelky Nadi Horákové o její práci.

Již brzy vyjde její první knížka pro děti Trampoty skřítka Školouše.

Do této celostátní akce se zapojilo 36 prvňáků.

Foto již brzy ve fotogalerii.

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ V RÁMCI PROJEKTU UŽ JSEM ČTENÁŘ...

 

Ve čtvrtek 12. dubna navštívily knihovnu obě třídy prvňáčků. V rámci projektu UŽ JSEM ČTENÁŘ, KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA si zkusily zařazovat vybrané knihy do správných oddělení.

Poté jsme se společně podívali do Kvítečkova za malíčkem Neználkem a jeho kamarády.

Přišlo cekem 35 dětí a dvě učitelky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BESEDA NEZNÁLKOVY PŘÍHODY

 

V úterý 20.  a ve čtvrtek 22. března navštívily knihovnu děti z MŠ.

Seznámila jsem je s obyvateli městečka Kvítečkov, kteří jsou velcí jako náš malíček.

Poznaly Všeználka, Neználka, Šroubka a Vroubka,

Květíka, Modroočku a spoustu dalších obyvatel této kouzelné země.

Poslechly si pohádku o tom, jak se Neználek chtěl stát malířem, zkusily si namalovat obličej podle čtené předlohy a odpovídaly na spoustu otázek ze čteného a mluveného textu.  

Přišlo 19 dětí a 2 paní učitelky.

 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA INDOČÍNA

 

Ve středu 7. března proběhla v Kulturním domě druhá část přednášky o cestě Márových po Kambodži, Laosu a Thajsku.

Ve videoprojekci jsme shlédli jejich cestovatelské dobrodružství, které trvalo 40 dní.

Cestovali na slonech, a hlavy jim skákali opice a měli možnost ochutnat pečené pavouky nebo pálenku z hada.

Poznali život dlouhokrkých žen a překvapila je povinnost mužů, zaplatit za budoucí manželku.

Akci navštívilo 22 lidí, fotky ve fotogalerii.

NÁVŠTĚVA PRVŇÁČKŮ

 

První únorový čtvrtek navštívily knihovnu děti z prvních tříd naší školy. V rámci projektu Už jsem čtenář, knížka pro prvňáčka se jednalo o naši první společnou schůzku. Prošli jsme si knihovnu, děti se seznámily se všemi odděleními a poslechly pohádku z knížky Teta to plete od Ivony Březinové.

Čekaly je drobné úkoly a otázky ze čteného textu, hledaly mezi regály knížky o Medvídkovi Pú a vymalovaly si obrázek.

Návštěva proběhla nadvakrát, kvůli malým prostorám knihovny, celkem přišlo 26 dětí a dvě paní učitelky.

Foto ve fotogalerii.

 

 

 

 

ČTENÁŘ ROKU 2017 VYHLÁŠENÍ

 

V úterý 30. ledna se v knihovně sešli výherci soutěže Čtenář roku 2017.

Tito  obdrželi poukazy na nákup knih a jsou zproštěni od placení registračního poplatku za knihovnu na rok 2018.

 

Ceny předal pan místostarosta Petr Bíza.

 

Výherci

dospělí 1.  Alena Skoumalová   163 knih

           2.  Blažena Lekavá       145

           3. Jarka Kratochvílová   120

 

děti      1. Katka Bohůnová       125

            2. Marek Pivko              46

            3. Simona Cupáková      38 

 

BLAHOPŘEJEME !!!!!!

 

Foto ve fotogalerii

 

 

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA  

 

Ve středu 15. 11. v podvečerních hodinách proběhla v salonku KD beseda o Barmě a Vietnamu.

O své cestě nám přijeli povyprávět Jirka a Alena Márovi z Přerova. Akce se zúčastnilo 32 návštěvníků. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o způsobu života lidí v Indočíně a shlédli zajímavé videoukázky.

Více ve fotogalerii.

 

 

 

 

 

 

  AUTORSKÉ ČTENÍ S MARKÉTOU     HARASIMOVOU

 

Ve středu 4. října jsme se sešli v zasedačce KD se spisovatelkou, scénaristkou a publicistkou Markétou Harasimovou.

Tato vitální mladá paní nám přijela představit svou tvorbu a především knihu POHÁRY TOUHY, jejíž děj se odehrává ve vinařském prostředí.

Zaměřuje se na tvorbu románů pro ženy s detektivní zápletkou a erotickým podtextem.

Přečetla nám dvě krátké ukázky z této knížky a krátce představila svou první knihu pro děti.

Akce se zúčastnilo 15 lidí.

OBRÁZEK : pohry_touhy_pebal_bmp-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DO KNIHOVNY ZA MEDVÍDKEM PÚ

 

Ve čtvrtek 22. 3. přišly do knihovny předškoláci

z naší mateřské školy. Měla jsem pro ně nachystané pásmo o Medvídku Pú, kterého děti znají z pohádkových knížek a filmů. Nejdříve jsem probrali kamarády tohoto malého mlsouna 

a poté děti hledaly  10 knížek ukrytých na různých místech knihovny. Společně jsme si přečetli pohádku z prvotní  knížky od původního autora. Poté malí návštěvníci vymalovali omalovánku a poslechly si něco o historii vzniku knížek o Medvíkovi a  velmi dobře zvládli malý testík. Přišlo 24 dětí a dvě paní učitelky.  

 

 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z NAŠÍ DRUŽINY

 V úterý 21. 3. 2017 v odpoledních hodinách navštívily knihovnu děti z 1. oddělení naší družiny s p. uč. Pochopovou.

Povídali jsme si o známých ilustrátoreh dětských knih, prošli společně knihovnu a její oddělení. Ukázali jsme si čtenářský průkaz i označování knížek barevnými nálepkami dle oddělení, které je potřebné k jejich zařazování knihovnicí.

Přišlo celkem 25 dětí. Více ve fotogalerii.

 

 

 

 

CESTOPISNÉ POVÍDÁNÍ SKANDINÁVIE A POBALÍ

 

Ve středu 1. března jsme se v salonku KD sešli s Jirkou a Alenou Márovými. Už po jedenácté......

Prošli jsme si společně jejich cestování po severu Evropy, navštívili Norsko, Finsko, Dánsko , Švédsko a projeli celé Pobalí a jeho krásné přírodní scenérie a architektonické skvosty.

Jsem ráda, že i s naší pomocí si jejich syn Jirka mohl

split své cestovatelské sny.

Zúčastnilo se 25 lidí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 .